Sprekers, workshopleiders en performers

 

Noraly Beyer is dagvoorzitter
Noraly Beyer is geboren Surinaamse en vertrok na de decembermoorden in 1982 naar Nederland, waar ze ging werken voor de Wereldomroep. In 1985 begon ze als redactrice en presentatrice bij het NOS Journaal. Ze presenteerde middag- en avond-uitzendingen tot het einde van 2008.
Daarnaast speelt en schrijft ze toneel, ze presenteert frequent debatten en ze schrijft columns.


Louis Tavecchio is emeritus hoogleraar pedagogiek en adviseur van het Vader Kenniscentrum. Zijn passie voor vaderschap ontstond in de jaren tachtig, toen hij ontdekte dat onderzoek over ouderschap altijd alleen maar over moeders ging. “Als er over vaders werd gesproken, gebeurde dat door de mond van de moeders. Uitermate vreemd en ook onjuist!”
Tavecchio heeft sindsdien de rol van mannen en vaders op de kaart gezet. 

Louis Tavecchio geeft een lezing over de effecten van vaderschap op de ontwikkeling van het kind en een workshop over de rol van mannen in opvang en onderwijs.


Glenn Helberg is kinder- en jeugdpsychiater en voorzitter van de OCaN. Hij breekt al jaren een lans voor vaderschap omdat hij vindt dat elk kind recht heeft op een vader en dat dit recht regelmatig met voeten wordt getreden: “Als kinderen problemen hebben zie je niet zelden dat de moeder er alleen voor staat. Van elk kind zou bij de geboorte bekend moeten zijn wie de vader is, even vanzelfsprekend als dat nu voor de moeder het geval is.” Helberg won voor zijn inzet in 2010 de Vaderdagtroffee.

Glenn Helberg geeft een lezing over het belang van vaderschap in de samenleving en een workshop over de plek die hij vaders geeft in zijn praktijk voor jeugdpsychiatrie.


Steven Pont is ontwikkelingspsycholoog en systeem-therapeut. Hij schrijft colums in het AD en het Parool waarin hij niet zelden reflecteert op zijn eigen vaderschap. Zoals over het tegeltje dat hij van zijn vader kreeg toen hij zelf vader werd: ‘Vader is de sterke man die alles weet en kan.’
“Jonge kinderen geloven in het absolute, dus toen mijn kinderen eenmaal doorkregen wat er op het bordje stond, geloofden ze ook werkelijk dat ik alles wist en alles kon. Het stond er toch?”

Steven Pont zal in zijn lezing ingaan op de verschillende invloed die de twee ouders hebben op hun kind, en waar die verschillen uit bestaan. Gaan vaders anders om met kinderen? Hoe dan? En wat is de vaderlijke invloed op het zelfbeeld van hun kinderen?


Nanneke Quik-Schuijt was tot oktober 2007 kinderrechter in Utrecht en is lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer. “Als kinderrechter heb ik jarenlang vele vastgelopen omgangsregelingen trachten vlot te trekken. Vaak wonen de kinderen bij de moeder en komt het verzoek van de vader. Ik heb mij met enige regelmaat de woede van de vader-actiegroepen op de hals gehaald omdat ik mij toch vaak – in het belang van het kind – genoodzaakt zag om het verzoek van de vader af te wijzen. Anderzijds verzet ik me ertegen dat wettelijk wordt geregeld dat een kind van twee vrouwen afstamt. Een kind heeft het recht om zijn biologische afkomst te kennen.”

Nanneke Quik-Schuijt gaat in haar lezing in op de positie van vaders in het familierecht, ontwikkelingen in wetgeving zoals het wetsvoorstel Lesbisch ouderschap en jurisprudentie rondom ouder- en vaderschap.


Maarten Smit en Alice Faber zijn theatermakers. Ze zoeken de dialoog met opvoeders tijdens hun Opvoedshow. Ze hebben zelf beiden een niet traditionele ouderrol; Alice is lesbisch moeder en Maarten is donorvader. Ze geven in het dagelijks leven een geheel eigen invulling aan die rol.
Vaderschap lijkt een maakbaar begrip geworden. Het arrangement aan soorten vaders is eindeloos: De biologische, de sociale, de juridische vader, de stiefvader, de adoptievader, de stiefouder-adoptievader, de verwekker, de verwekker die als partner toestemming heeft gegeven voor kunstmatige inseminatie, de anonieme spermadonor, de bekende spermadonor, de goed bekende spermadonor, en ten slotte de dode vader met wiens zaad post-mortem een kind is verwekt.

Tijdens de workshop gaan Maarten en Alice op een speelse manier aan de slag met verschillende rolopvattingen. Prikkelend, geestig en uitnodigend! Daar staan ze voor!


Kitlyn Tjin A Djie is familietherapeut en grondlegger van het model beschermjassen. Vanuit de gedachte dat ieder familielid een eigen rol heeft die niet te vervangen is, vindt Tjin A Djie het belangrijk dat vaders gehoord en gezien worden. “Vroeger waren er intake-formulieren in de jeugdzorg waarop niet eens gevraagd werd naar de vader. En als de moeders de vaders niet wilden betrekken, gingen de hulpverleners daarin mee. Het kost de samenleving bakken geld, als vaders aan de zijlijn staan. Gelukkig wordt dat in toenemende mate onderkend.”

Kitlyn Tjin A Djie geeft een workshop over intergenerationele overdracht van familiepatronen met betrekking tot vaderschap.


Dirck van Bekkum is cultureel antropoloog in zijn eigen bureau Moira en ervaringsdeskundige als het gaat om uitsluiting van vaders. In de jaren zeventig overleed zijn vrouw plotseling en na enkele jaren werden zijn kinderen uit huis geplaatst. “Ik had altijd vertrouwen gehad in de samenleving, maar nu ontwaarde ik een systeem waarin alles met elkaar samenspande om iets kapot te maken, terwijl dat niet nodig was.” Van Bekkum specialiseerde zich als antropoloog op het gebied van volwassenwording van jonge mannen en schreef diverse artikelen over het onderwerp.

Dirck van Bekkum geeft een workshop over vaderschap in verschillende culturen en de effecten van migratie op de positie van vaders.


Su Changoe, jurist, is eigenaar van mediationpraktijk Tara Mediation waarin zij zich richt op relatiecoaching, mediation, juridische begeleiding en empowerment.
Su Changoe is altijd gemotiveerd om mensen na de scheiding een ‘zachte landing’ te laten hebben. Ze is een voorstander van gelijkwaardig partnerschap tijdens de relatie en behoud van gelijkwaardig ouderschap na scheiding. Su Changoe krijgt regelmatig te maken met partners die uit elkaar gaan, maar niet beseffen dat het ouderschap op een gezonde en gelijkwaardige voet dient te worden voortgezet in het belang van de kinderen.

Su Changoe zal in haar workshop de wettelijke gronden voor gelijkwaardig ouderschap en de realisering daarvan in de praktijk aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden toelichten.


Anja Fredrikze is gedragswetenschapper bij Stichting Timon en werkzaam bij de afdeling Talita KTC voor jonge moeders en meiden. Haar hart en overtuiging in de jeugdzorg ligt bij een systemische familiebenadering en daar maakt ze zich sterk voor in de praktijk van Talita. Sinds enkele jaren worden bij Talita dan ook de jonge vaders zoveel mogelijk actief betrokken bij het leven van hun kinderen. In het verleden was de hulp voornamelijk gericht op de jonge moeders en waren de vaders niet in beeld.

Anja Fredrikze geeft een workshop over de stappen die Talita heeft genomen om jonge vaders te betrekken en de positieve effecten die dit oplevert.


Résy Broekhoven is voorzitter van het Hendrik Pierson Fonds en manager bij Spirit jeugdzorg Amsterdam. Het Hendrik Pierson Fonds vraagt met deze conferentie en het boek aandacht voor vaders. “We ontdekten dat we tot nu toe alleen projecten voor alleenstaande moeders subsidieerden. Terwijl vaders net zo belangrijk zijn voor kinderen, ook na scheiding. De blinde vlek die wij hadden voor het belang van vaderschap is exemplarisch voor de positie van vaders in Nederland. We willen professionals handvatten bieden waarmee ze vaders een plek kunnen geven in hun praktijk.”

 


 

Father Father

Father Father is een dansvoorstelling van choreograaf Lloyd Marengo. In de hiphop wereld moeten veel jongeren het zonder vader voorbeeld stellen. Ook Marengo kent deze ervaring. Het grote gemis aan een vader en hoe je daar toch uit komt, inspireerde hem. Met vier dansers en een muzikant maakte hij een indringende combinatie van breakdance en theater over een thema dat niemand onberoerd laat. Op de conferentie laten we een fragment zien uit deze door de persoonlijke ervaring van de spelers gedragen dansvoorstelling.

Conferentie

 

 

18 april 2013

Locatie
De Nieuwe Liefde
Amsterdam

 

 

Organisatie
Hendrik Pierson Fonds

 

Projectleiding
Irene Zwaan

 

Projectondersteuning
Tinka Kazemier
Carmen Jonathans

 

Webdesign
tinka4design