Lezingen

 

Louis Tavecchio

emeritus hoogleraar pedagogiek en adviseur van het Vader Kenniscentrum

“Waarom vaders niet moeten moederen”

Louis Tavecchio ontdekte in de jaren tachtig dat onderzoek over ouderschap alleen gebaseerd was op de evaringen van moeders. ‘Vaders werden systematisch buiten beschouwing gelaten in onderzoeken over ouderschap. Als er al over vaders werd gesproken, gebeurde dat door de mond van de moeders. Uitermate vreemd en ook onjuist!’ Sindsdien heeft hij de rol van mannen en vaders op de kaart gezet. In zijn lezing gaat hij in op vragen als: ‘Welke rol speelt een vader bij de ontwikkeling van een kind?’ En: ‘Wat betekent het voor een kind als het zijn vader moet missen?’
Lezing: 10.10 – 10.40 uur

 

Kitlyn Tjin A Djie

familietherapeut en grondlegger van het model beschermjassen

“Verlangen naar je oorsprong. Over het belang van het kennen van je biologische vader en zijn verhaal”

Het is belangrijk om je biologische vader te kennen want je blijft altijd een loot aan zijn stamboom. In je genen en in de historie ben je verbonden met je voorgeslacht. De afwezigheid van biologische ouders, moeders én vaders, om welke reden dan ook, heeft altijd een impact op de ontwikkeling van het kind. Meestal ontstaat vroeger of later afstammingsonrust: een verlangen naar het leren kennen van de biologische ouders en hun geschiedenis. Het leidt vaak tot identiteitsklachten als je afgesneden bent van je basis.
Lezing: 10.40 – 11.10 uur

 

Steven Pont

ontwikkelingspsycholoog, gezinstherapeut en columnist bij het Parool en het AD

“Twee ouders, twee invloeden”

Steven Pont reflecteert in zijn columns regelmatig op zijn eigen vaderschap. Zoals over het tegeltje dat hij van zijn vader kreeg toen hij zelf vader werd. Hier stond op: Vader is de sterke man die alles weet en kan. ‘Jonge kinderen geloven in het absolute, dus toen mijn kinderen eenmaal doorkregen wat er op het bordje stond, geloofden ze ook werkelijk dat ik alles wist en alles kon. Het stond er toch?’
‘Als ouders allebei precies hetzelfde met hun kind omgaan, kun je er één van de twee wegens overtolligheid ontslaan,’ aldus Steven Pont. Tijdens zijn lezing gaat hij in op de verschillende invloed die beide ouders hebben op hun kind, en waar die verschillen uit bestaan. Gaan vaders anders om met hun kinderen? Hoe dan? En wat is de vaderlijke invloed op het zelfbeeld van hun kinderen?
Lezing: 11.40 – 12.10 uur

 

Glenn Helberg

kinder- en jeugdpsychiater in zijn praktijk Introspect en voorzitter van de OCaN

“Het belang van een herwaardering van vaderschap in de maatschappij”

Glenn Helberg, die in 2010 de Vaderdagtrofee won, breekt al jaren een lans voor vaderschap omdat hij vindt dat elk kind recht heeft op een vader en dat dit recht regelmatig wordt geschonden. ‘Volgens het Burgerlijk Wetboek, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) hebben kinderen het recht om hun biologische moeder én vader te kennen. De wet in Nederland kent geen mogelijkheid voor moeder onbekend, maar wel voor vader onbekend. Daar begint voor mij een injustitia.’ Glenn Helberg gaat in op het belang van het registreren en betrekken van alle vaders in de samenleving.
Lezing: 16.15 – 16.45 uur

Conferentie

 

 

18 april 2013

Locatie
De Nieuwe Liefde
Amsterdam

 

 

Organisatie
Hendrik Pierson Fonds

 

Projectleiding
Irene Zwaan

 

Projectondersteuning
Tinka Kazemier
Carmen Jonathans

 

Webdesign
tinka4design