Keuzeprogramma 2

 

Keuzeprogramma tweede ronde: 14.30 – 15.30 uur

 

Keuzeprogramma 2A

“Gelijkwaardig ouderschap na scheiding: theorie en praktijk”

Su Changoe
is jurist en eigenaar van mediationpraktijk Tara Mediation waarin zij zich richt op relatiecoaching, mediation, juridische begeleiding en empowerment

Su Changoe zet zich in om mensen na de scheiding ‘zacht te laten landen.’ Ze is een voorstander van gelijkwaardig partnerschap tijdens de relatie en het behoud van gelijkwaardig ouderschap na scheiding. In haar praktijk heeft ze regelmatig te maken met partners die uit elkaar gaan en niet beseffen dat het ouderschap in het belang van de kinderen op een gelijkwaardige voet dient te worden voortgezet. Vanuit haar filosofie dat mensen die samen getrouwd zijn, ook samen kunnen scheiden, helpt zij ouders om weer naast elkaar te staan in plaats van tegenover elkaar.
Tijdens haar workshop licht Su Changoe de wettelijke gronden voor gelijkwaardig ouderschap toe en laat ze aan de hand van een aantal voorbeelden zien hoe dit in de praktijk gerealiseerd wordt.

 

 

Keuzeprogramma 2B

“Belang van mannen in opvang en onderwijs”

Louis Tavecchio
emeritus hoogleraar pedagogiek en adviseur van het Vader Kenniscentrum

Louis Tavecchio gaat in op de schaarste van mannen in opvang en onderwijs en waarom schooljuffen een beetje meer meester zouden moeten zijn. ‘Negentig procent van alle leerkrachten is vrouw. In deze overwegend vrouwelijke cultuur wordt meisjesgedrag als prettig ervaren, in tegenstelling tot het drukke gedrag van jongens dat vaak vervelend wordt gevonden. Maar… een jongen is nou eenmaal geen meisje en dus kun je van hen niet hetzelfde gedrag verwachten. Jongens ontwikkelen zich op een totaal andere manier.’ Hoe gaat u op een constructieve manier om met deze verschillen?

 

 

Keuzeprogramma 2C

“Spelen met je (vader)rol. Prikkelend, geestig en uitnodigend!”

Maarten Smit en Alice Faber
theatermakers

Maarten Smit en Alice Faber hebben beide een niet traditionele ouderrol; Alice is een lesbische moeder en Maarten is donorvader. Ze geven in het dagelijks leven een geheel eigen invulling aan die rol. Samen presenteren zij De Opvoedshow, een prikkelende en interactieve show waarin de acteurs het gesprek aangaan met opvoeders in wijken, huiskamers, kinderopvanginstellingen en op scholen.

Vaderschap lijkt een maakbaar begrip geworden. Het arrangement aan soorten vaders is eindeloos: De biologische, de sociale, de juridische vader, de stiefvader, de adoptievader, de stiefouder-adoptievader, de verwekker, de verwekker die als partner toestemming heeft gegeven voor kunstmatige inseminatie, de anonieme spermadonor, de bekende spermadonor, de goed bekende spermadonor, en ten slotte de dode vader met wiens zaad post-mortem een kind is verwekt.
Tijdens de workshop gaan Maarten Smit en Alice Faber op een speelse manier aan de slag met verschillende rolopvattingen. Prikkelend, geestig en uitnodigend! Daar staan ze voor!

 

 

Keuzeprogramma 2D

“Wie leert je vaderen als je zelf geen vader had?”

Kitlyn Tjin A Djie
familietherapeut en grondlegger van het model beschermjassen

Vanuit de gedachte dat ieder familielid een eigen rol heeft die niet te vervangen is, vindt Kitlyn Tjin A Djie het belangrijk dat vaders gehoord en gezien worden. ‘Vroeger waren er intake-formulieren in de jeugdzorg waarop niet eens gevraagd werd naar de vader. En als de moeders de vaders niet wilden betrekken, gingen de hulpverleners daarin mee. Het kost de samenleving bakken geld, als vaders aan de zijlijn staan. Gelukkig wordt dat in toenemende mate onderkend.’
Jonge vaders die zelf zonder vader zijn groot geworden, hebben een grote kans om op een zijspoor te raken. Zij hebben immers niet geleerd om te vaderen. Ze kunnen geholpen worden door op zoek te gaan naar vergeten rituelen, tradities en strategieën omtrent ouderschap in de historie van de familie. Het helpt om herinneringen op te halen en familiegeschiedenissen te doorgronden om te begrijpen hoe het patroon is ontstaan. Ook kunnen ze op zoek gaan naar personen in de familie bij wie het wel goed gaat. Hoe komt dat? Wat kun je daarvan leren? En wie in je familie kan je helpen om je eigen vaderrol op je te nemen?

 

Naar keuzeprogramma eerste ronde

Terug naar Programma

Conferentie

 

 

18 april 2013

Locatie
De Nieuwe Liefde
Amsterdam

 

 

Organisatie
Hendrik Pierson Fonds

 

Projectleiding
Irene Zwaan

 

Projectondersteuning
Tinka Kazemier
Carmen Jonathans

 

Webdesign
tinka4design