Keuzeprogramma 1

 

Keuzeprogramma eerste ronde: 13.30 – 14.30 uur

 

Keuzeprogramma 1A

“Omgang: wanneer wel, wanneer niet?”

Nanneke Quik-Schuijt
voormalig kinderrechter in Utrecht
en lid van de SP-fractie in de Eerste Kamer

Nanneke Quik-Schuijt heeft vanuit haar functie jarenlang vele vastgelopen omgangsregelingen trachten vlot te trekken. ‘Vaak wonen de kinderen bij de moeder en komt het verzoek van de vader. Ik heb mij met enige regelmaat de woede van de vader-actiegroepen op de hals gehaald omdat ik mij toch vaak -in het belang van het kind- genoodzaakt zag om het verzoek van de vader af te wijzen. Dit baseer ik met name op de onderzoeken van Ed Spruijt: liever geen omgangsregeling dan een regeling onder grote spanning. Anderzijds verzet ik me ertegen dat wettelijk wordt geregeld dat een kind van twee vrouwen afstamt. Een kind heeft het recht om zijn biologische afkomst te kennen.’
In het eerste deel van haar workshop geeft Nanneke Quik-Schuijt een lezing over de positie van vaders in het familierecht, ontwikkelingen in wetgeving zoals het wetsvoorstel Lesbisch ouderschap en jurisprudentie rondom ouderschap en vaderschap. Het tweede deel biedt ruimte voor een discussie onder leiding van Noraly Beyer.

 

 

Keuzeprogramma 1B

“Vaders in de praktijk van de jeugdpsychiater”

Glenn Helberg
kinder- en jeugdpsychiater in zijn praktijk Introspect
en voorzitter van de OCaN

Veel kinderen in de GGZ worden veelal door hun moeders begeleid. Ook in de praktijk van Glenn Helberg is dat het geval. In het geval van alleenstaande moeders is dat nog enigszins voor te stellen, doch ook als er sprake is van een twee-oudergezin zien wij dat vaders meestal niet aanwezig zijn. Hoe komt dit? Wat zijn de redenen voor de afwezigheid van vaders in de spreekkamer? Vaders en moeders hebben beiden een eigen relatie met hun kind. Als een kind problemen heeft, zijn beide ouders even belangrijk en kunnen ze elkaar aanvullen. In het geval van alleenstaande moeders zou je kunnen denken dat de man fouten gemaakt heeft in het verleden. Maar betekent dat dan dat hij zijn rol als ouder niet hoeft te vervullen? Door de verschillende rollen die vaders en moeders hebben zijn zij aanvullend en minder of meer belangrijk in de verschillende fasen van de ontwikkeling van het kind.
Glenn Helberg gaat in deze workshop met u op zoek naar redenen waarom u wel of geen vaders betrekt bij de behandeling. Hij vertelt waarom en hoe hij vaders betrekt en de effecten ervan op de ontwikkeling van zijn jeugdige cliënten.

 

 

Keuzeprogramma 1C

“Vaderbetrokkenheid bij tienermoeders”

Anja Fredrikze
gedragswetenschapper bij Stichting Timon en werkzaam bij de afdeling Talita KTC voor jonge moeders en meiden

Anja Fredrikze gelooft in een systemische familiebenadering in de jeugdzorg en daar maakt ze zich sterk voor in de praktijk van Talita. Sinds enkele jaren worden ook de jonge vaders zoveel mogelijk actief betrokken bij het leven van hun kinderen. In het verleden was de hulp voornamelijk gericht op de jonge moeders en waren de vaders niet in beeld. ‘We handelen vanuit het principe van meerzijdige partijdigheid: de driehoek vader – moeder – kind kun je niet verbreken.’
In haar workshop gaat Anja Fredrikze in op de stappen die de organisatie heeft genomen om jonge vaders te betrekken en de positieve effecten die dit oplevert.

 

 

Keuzeprogramma 1D

“Vaderschap, cultuur en migratie”

Dirck van Bekkum
cultureel antropoloog in zijn bureau Moira en ervaringsdeskundige als het gaat om uitsluiting van vaders

Dirck van Bekkum verloor in de jaren zeventig zijn vrouw en enkele jaren later werden zijn kinderen uit huis geplaatst. ‘Ik had altijd vertrouwen gehad in de samenleving, maar nu ontwaarde ik een systeem waarin alles met elkaar samenspande om iets kapot te maken, terwijl dat niet nodig was.’ Als antropoloog specialiseerde hij zich op het gebied van volwassenwording van jonge mannen en schreef diverse artikelen over dit onderwerp.
‘In westerse individualistische samenlevingen heerst een lineair beeld van de vader als autonoom individu. Maar in een niet-westers collectief systeem, ben je naast een vader ook een broer, een oom en een neef. In al deze rollen kunnen mannen een verschillende kant van zichzelf ontwikkelen: een zachte toegevende kant, maar ook een begrenzende kant. Waarom zijn deze verschillende rollen belangrijk? En hoe kan jouw omgeving je helpen bij de invulling ervan?’
Tijdens zijn workshop gaat Dirck van Bekkum in op het vaderschap in verschillende culturen en de effecten van migratie op de positie van vaders.

 

Naar Keuzeprogramma tweede ronde

Terug naar Programma

Conferentie

 

 

18 april 2013

Locatie
De Nieuwe Liefde
Amsterdam

 

 

Organisatie
Hendrik Pierson Fonds

 

Projectleiding
Irene Zwaan

 

Projectondersteuning
Tinka Kazemier
Carmen Jonathans

 

Webdesign
tinka4design